Bij grote manifestaties en bedrijfsfestiviteiten verzorgt Broeder de Vries medische ondersteuning.
Voor deze zogenaamde Medische Evenementen Service wordt gebruik gemaakt van speciaal ingerichte EHBO-ruimtes en indien nodig staan één of meerdere (motor)ambulances stand-by.

Voor de medische evenementen service worden eerste hulpverleners, (gespecialiseerd)verpleegkundigen of artsen ingezet met een ruime ervaring in de acute hulpverlening.

Door ruime ervaring kan Broeder de Vries een juiste risico inventarisatie uitvoeren en de vergunningaanvraag voor het evenement begeleiden.

Voor meer informatie en/of een offerte kunt u contact opnemen.

Aanbod

Geen situatie is hetzelfde, om u dan ook zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn werkt Broeder de Vries Dutch Medical Services met verschillende zorgdisciplines.
Om hun taken goed te kunnen uitvoeren beschikken de verschillende disciplines over de meest geavanceerde materialen.

Diciplines

Eerste hulpverleners (basic Life Support)

Vanaf 1000 bezoekers op een evenement met een laag risico, zoals een braderie of tentoonstelling, wordt de inzet van eerste hulpverleners geadviseerd.

Een eerste hulpverlener is opgeleid voor het toedienen van zorg op basis niveau.

Binnen Broeder de Vries Dutch Medical Services  wordt een eerste hulpverlener opgeleid volgens de geldende normen die landelijk zijn vastgesteld binnen o.a. het Oranje Kruis en opgeleid in het gebruik van een Automatisch Externe Defibrillator (AED).

Uitgerust met de juiste basiskennis is een eerste hulpverlener vaak de eerste schakel in de zorg tijdens uw evenement.

Broeder de Vries Dutch Medical Services  zorgt voor materialen zodat adequate zorg geboden kan worden.

 

ALS-teams (Advanced Life Support)

De inzet van een ALS-team wordt  geadviseerd tijdens hoog risico evenementen zoals bijvoorbeeld een, autorally, motorcross of een dance-event .

Een ALS-team brengt de zorg op uw evenement op een hoger niveau en kan ook ingezet worden als aanvulling op een eerste hulpverlener.

Het team bestaat uit 1 of meerdere gespecialiseerd verpleegkundigen deze worden ondersteund door een ambulancechauffeur op deze wijze kan medische ondersteuning op ambulance niveau worden geboden.

Broeder de Vries Dutch Medical Services draagt zorg voor de materialen die voldoen aan het Landelijk Protocol Ambulancezorg zodat adequate zorg geboden kan worden.

 

Ambulance team(Advanced Life Support)

Het is denkbaar dat voor sommige festiviteiten een ambulance noodzakelijk wordt geacht.

Broeder de Vries Dutch Medical Service kan u faciliteren met één of meerdere ambulances, ambulance motoren of ambulancequads.

Een ambulanceteam bestaat uit een ambulancechauffeur en een ambulanceverpleegkundige zij zijn beidden SOSA opgeleid en werkzaam binnen de reguliere ambulance hulpverlening.

Broeder de Vries Dutch Medical Services draagt zorg voor de materialen die voldoen aan het Landelijk Protocol Ambulancezorg zodat adequate zorg geboden kan worden.

 

Artsen

Een arts is een aanvulling op een ALS-team en / of eerste hulpverlener.

De arts is zelfstandig bevoegd om eventueel letsel of andere aandoeningen te diagnosticeren en daarop de bijbehorende behandeling te starten.

Broeder de Vries Dutch Medical Services zorgt voor de juiste materialen zodat de arts de juiste zorg adequaat kan verlenen.

 

Materiaal

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn beschikt Broeder de Vries over moderne middelen en materialen.

Al ons rijdend materieel is uitgerust met materialen volgens het Landelijk Protocol Ambulancezorg.

Tevens zijn onze voertuigen uitgerust met C2000 communicatie apparatuur, optische en geluidssignalen en voorzien van SOVAM striping.

Diensten

Om een breed publiek van dienst te kunnen zijn levert Broeder de Vries Dutch Medical Services diverse diensten.

Evenementen

Door jarenlange ervaring is Broeder de Vries Dutch Medical Services het antwoord op uw vragen omtrent de medische dienstverlening tijdens uw evenement.

Onze organisatie staat u dan ook graag bij tijdens de organisatie en de uitvoering hiervan.

U kunt bij ons terecht met vragen over onder andere:

  • Sport gerelateerde evenementen
  • Festivals
  • Concerten
  • Dance Events
  • Vergunningaanvragen
  • Contact met het GHOR
  • E.d.

Industriële dienstverlening

In een omgeving met een hoge risicofactor is het vaak noodzakelijk aanvullende voorzorgsmaatregelen te treffen.

Hierbij is te denken aan onderhoudswerkzaamheden of tijdens aan- of verbouw projecten op bijvoorbeeld een chemisch complex of tijdens offshore werkzaamheden.

Broeder de Vries Dutch Medical Services beschikt over het juiste materieel en medisch ondersteunend personeel om uw organisatie van dienst te kunnen zijn.

Oefeningen

Om de samenwerking met de ketenpartners en de kennis van onze medewerkers te verbreden ondersteund Broeder de Vries Dutch Medical Services tijdens gemeenschappelijke oefeningen.

Hierbij is te denken aan het leveren van personeel, volledig ingerichte ambulances tot de ondersteuning in het uitzetten van een oefening.

Referenties

Binnen Broeder de Vries Dutch Medical Services staat kwaliteit van zorg en klantgerichtheid op de eerste plaats. Wij zijn dan ook trots op de professionele samenwerking die met o.a. de onderstaande organisaties is opgebouwd.